Sistem za evakuaciju dima i toplote

S.E.D.T. proizveden u preduzeću GBA Plastik je usklađen sa CE normama EN 12101-2/2003 wl 863 sl250 t00 re 1000 b300 i izrađen prema sertifikatu o usklađenosti br. 1396-cdp-0016.

Sistem za evakuaciju dima i toplote GBA se sastoji od:

  • konstrukcija je u potpunosti sačinjena od profilisanog ekstrudiranog lima tipa 6060 (neadoniziranog), sastoji se od dva rama, jednog fiksnog i drugog pokternog sa rubom, integrisanim profilom za skupljanje vode i odgovarajućim udubljenjem predviđenim za zaptivače sa zatvorenim ćelijama.
  • pneumatski teleskopski cilindar sa 4 segmenta od kojih je poslednji na ulje (anti shok), od aluminijuma. Pozicioniran pod pravim uglom u odnosu na krilo koje se otvara kako bi se omogućio maksimalni raspon. Jedinstveni uređaj za termičko otvaranje putem ampule osetljive na toplotu kalibrisane na a 68°C / 93°C / 141°C, i boce CO2 izdržljive na temperaturi od 93° C.
  • brava sa pneumatskim mikro cilindrom sa polugom za otvaranje sa spoljne strane kako bi se omogućilo redovno održavanje evakuatora dima i toplote.
  • kupola u obliku jedra izrađena od ekstrudirane ploče alveolarnog polikarbonata (moguće je dobiti u dve različite debljne: 10 mm termičke izolacije w/m² 2,30 ili 16 mm sa termičkom izolacijom od w/ m² 1,85) sa zidovima i višestrukim komorama koje obezbeđuju visoki stepen termičke izolacije i odličnu mehaničku otpornost (npr zaštita od grada), sa opalnom bojom, zaštitom od UV zraka sa spoljne strane i klasom samogasivosti b-s 1-do.

Kompletan proizvod je opremljen kako dihtunzima tako i opremom za fiksiranje.

Tehničke karakteristike Sistema za Evakuaciju Dima i Toplote

Ovde možete skinuti tehničke karakteristike u PDF formatu.

Studija o Sistemu za evakuaciju dima i toplote

Galerija

NOVOSTI

Uspešna godina

U 2011. godini, firma GBA Plastik je otvorila dve nove filijale.
Upoznaj se sa svim novostima

VAŽNO

Firma GBA Plastik je uložila velike napore kako bi obezbedila priznanje za kvalitet svojih proizvoda i usluga. Radi bližeg upoznavanja sa našim sertifikatima, posetite odgovarajuću stranicu sajta.