GBA Plastik

Osnovana 2001. godine, sa 20 godina iskustva stečenog u Italiji, firma GBA PLASTIK je umela da se pozicionira na rumunskom tržištu pružajući uz svoje proizvode konstantni kvalitet, brzinu i kompetentnost. Odlično poznavanje materijala koji koristi, neprekidno traganje za novim materijalima i konstantna potraga za novim tehnologijama čine GBA Plastik firmom u kontinuiranom usponu.

Lider u sektoru proizvodnje sistema za evakuaciju dima i toplote kao i kontinuiranih svetlosnih kupola od alveolarnog polikarbonata, GBA PLASTIK je upotpunio svoje usluge nudeći i kompletno pokrivanje objekata.Sistem za evakuaciju dima i toplote

Sistemi za evakuaciju dima i toplote (S.E.D.T) su sertifikovani u skladu sa normama CE EN 12101-2/2003 wl 863 s1250t00 re 1000 b300 i serifikatom o usaglašenosti br. 1396-cdp-0016.

Svetlosne kupole

Svetlosne kupole se sastoje od modularnih ukolipivih jedinica od alveolarnog polikarbonata, sa početnim i krajnjim segmentima varijabilnih dimenzija kako bi se prilagodile svim vrstama perforiranih obrazaca (maksimalne širine 3 m, beskonačne dužine).

Svetlosne kupole sa ugrađenom ventilacijom

Svetlosne kupole sa ugrađenom ventilacijom su samonosive od termoformiranog alveolarnog polikarbonata.

Kupola za pristup krovu

 Kupola za pristup je svetlosna kupola osmišljena kako bi se obezbedio lakši pristup krovu radi održavanja.

Svetlosne cevi

Svetlosne cevi su poslednji izum u oblasti prirodnog osvetljenja. Osim toga što umanjuju potrošnju električne energije i obezbeđuju svojevrsnu zdravstvenu korist, poseduju i veliku prednost jer se mogu koristiti na bilo kojoj vrsti krova, bilo kog oblika, stepena nagiba i materijala od kojeg je sačinjen.

Osnove

Osnove služe kao veza između svetlosnih kupola ili S.E.D.T.-a i krova. Naše osnove mogu biti proizvedene u skladu sa svim postojećim profilima (od profilisanog lima do onduliranog).

Dodatna oprema

Naša firma nudi širok asortiman dodatne opreme: zaptivki, ampula osetljivih na toplotu, pirotehničkih aktivatora, električnih aktivatora, senzora za kišu, senzora za vetar.

Industrijski krovovi

Firma GBA Plastik izrađuje sve vrste industrijskih krovova, u svim oblicima i bilo gde u Evropi.

NOVOSTI

Uspešna godina

U 2011. godini, firma GBA Plastik je otvorila dve nove filijale.
Upoznaj se sa svim novostima

VAŽNO

Firma GBA Plastik je uložila velike napore kako bi obezbedila priznanje za kvalitet svojih proizvoda i usluga. Radi bližeg upoznavanja sa našim sertifikatima, posetite odgovarajuću stranicu sajta.