Sertifikati

Firma GBA Plastik je uložila velike napore kako bi obezbedila priznanje za kvalitet svojih proizvoda i usluga. Naši sertifikati su:

NOVOSTI

Uspešna godina

U 2011. godini, firma GBA Plastik je otvorila dve nove filijale.
Upoznaj se sa svim novostima

VAŽNO

Firma GBA Plastik je uložila velike napore kako bi obezbedila priznanje za kvalitet svojih proizvoda i usluga. Radi bližeg upoznavanja sa našim sertifikatima, posetite odgovarajuću stranicu sajta.